Frit Valg af Genoptræning

Ret til hurtig genoptræning
Alle borgere, som er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, har ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter, man er blevet udskrevet fra sygehuset.
X
Hurtig genoptræning er afgørende

Kommer man ikke i gang med genoptræningen hurtigt efter fx en knæ eller hofteoperation, kan det have alvorlige konsekvenser. Vi ved at patienter, der ikke kommer i gang med genoptræningen rettidigt efter operation, har svært ved at genvinde funktionsevnen og vende godt tilbage til hverdagen. For mange betyder det, at man er sygemeldt i længere tid.


Mere tryghed og kvalificeret genoptræning i lokalområdet
FysioDanmark Ringsted er godkendt privat leverandør til genoptræning inden for fritvalgsordningen.
Vi håber at ordningen kan være med til at skabe mere tryghed hos borgerne – med genoptræningstilbud uden ventetid i trygge rammer hos en lokal klinik.
Vi gør rigtig meget ud af at patienten skal føle sig i trygge og professionelle hænder. Gennem kvalitetssikret fysioterapi, hvor vi også integrerer sundhed og træning, sikrer vi patienten et skræddersyet genoptræningsforløb, hvor der er plads til den enkeltes forskellige udfordringer.
Genoptræning handler i høj grad om at genvinde sit normale funktionsniveau og få kroppen i bevægelse igen. Hos FysioDanmark Ringsted har vi gode specialiserede træningsfaciliteter og tilbyder mange former for træning, både individuelt og på hold. Du kan når din genoptræning er afsluttet, vælge at fortsætte din træning hos os, for egen regning.

Fritvalgsordningen er skitseret herunder.
Læs mere om fritvalgsordningen på hjemmesiden mingenoptraening.dk 
Du kan læse mere om lovgrundlaget for det frie valg i sundhedslovens § 140 i linket her og bekendtgørelse om aftaleindgåelse om det frie valg i linket her.