Praktisk information

FysioDanmark Ringsted er en centralt beliggende fysioterapiklinik med tilhørende træningscenter. Det er en mindre fysioterapiklinik, med fokus på effektiv muskuloskeletal fysioterapi og træning i rolige og hyggelige omgivelser.

Er du ny patient?
Er det din første gang på klinikken, kan du finde nyttig information på siden Ny patient.

Vi er autoriserede
Alle fysioterapeuter på klinikken er autoriserede fysioterapeuter.

Sygesikringsoverenskomst
Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring. Hvilket betyder at du med lægehenvisning til fysioterapi kan modtage sygesikringstilskud til din behandling. Tilskuddet er på ca. 40% af honoraret.
Vi er desværre underlagt sygesikringens bestemmelse om, hvor mange fysioterapeuter, der må arbejde hos os med sygesikringstilskud. Derfor kan der i perioder være ventetid på behandling med tilskud fra sygesikringen. Har du ikke en lægehenvisning eller har du brug for en akut tid, tilbyder vi også fysioterapi uden for den offentlige sygesikring. Sygeforsikringen "danmark" giver fortsat tilskud.

Klinikken er akkrediteret
Klinikken blev akkrediteret i januar 2020. Alle fysioterapiklinikker med overenskomst med sygesikringen, skal akkrediteres. Akkreditering er en metode til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Man kan sige, at det er et stempelsystem, lidt ligesom smiley-ordningen.
Formålet er at sikre en ensartet og høj kvalitet i alle landets fysioterapiklinikker. 
Akkreditering handler bl.a. om faglig kvalitet, patientsikkerhed, førstehjælp, journalføring, datasikkerhed, hygiejne og ledelse. Herunder er der en lang række kvalitetsstandarter vi skal leve op til.

Moderne journalføring
Vi anvender hos FysioDanmark journalsystemet Digifys. Via Digifys udsender vi et oplysningsskema til dig på mail, før den første konsultation. På den måde kan du i fred og ro beskrive din situation for fysioterapeuten. Din besvarelse indgår automatisk som del af din journal.

Træningsprogram på mail
Vi anvender ligeledes programmet Digifys til udarbejdelse af træningsprogrammer. Når fysioterapeuten har lavet træningsprogrammer til dig, kan vi sende det direkte til din mail. Træningsprogrammet ligger også på dygifys.com og i Digifys patient portal app'en.
Både på digifys.com og i portalen kan du se både billeder og video af de øvelser du har fået af din fysioterapeut. Du kan også læse Øvelsesbeskrivelse og se dosering.

Patient portal
Ud over dine træningsprogrammer, ligger der på Digifys patient portalen, den plan for dit forløb, du lavede sammen med din fysioterapeut ved den første konsultation. De effektmål i har opsat for behandlingsforløbet, kan du ligeledes se her og følge din udvikling på en overskuelig måde.Du kan også logge og se hvornår du har lavet dine øvelser i øvelseskalenderen.
Du kan hente Digifys patient portal app App Store her eller Google Play her.

Betaling
Betaling sker, med mindre andet er aftalt, efter hver konsultation. Vi modtager på på klinikken kontant betaling og kortbetaling med dankort, visa og mastercard, samt MobilePay.
Vi har et moderne betalingssystem, hvor du let og hurtigt kan betale ved selvbetjenning.

Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark" (gruppe 1,2 og 5), kan du få tilskud til dit behandlings- og genoptræningsforløb hos FysioDanmark Holbæk. Husk at oplyse hvis du er medlem, så indberetter vi det automatisk til Sygeforsikringen "danmark".
Du behøver ikke lægehenvisning for at modtage tilskud fra Sygeforsikringen "danmark".
Du kan læse mere på sygeforsikringen "danmarks" hjemmeside.

Let og fleksibel tidsbestilling
Tidsbestilling kan ske ved telefonisk henvendelse på 57 60 01 08.

Hvis du bliver nød til at melde afbud
Da vi har stor efterspørgsel på vores fysioterapeutisk ydelser, skal du melde afbud til konsultation senest kl. 09.00 på dagen. I tilfælde af for sent afbud eller udeblivelse vil du blive pålagt et udeblivelsesgebyr.

Registrering
Når du ankommer til klinikken, bedes du registrere dit fremmøde ved at tjekke ind med dit sygesikringsbevis på terminalen i receptionen.

Vederlagsfri fysioterapi 
Vederlagsfri (gratis) fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Forudsætningerne for at få vederlagsfri fysioterapi er, at du har en gyldig vederlagsfri lægehenvisning og at du opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Læs mere om vederlagsfri fysioterapi hos Fysiodanmark Ringsted her.

Vi klarer forsikringen
Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber.
Vi sørger for at afregne direkte med forsikringsselskabet hvis muligt.

Vi måler din tilfredshed
Vi bestræber os løbende på, at du er fuldt ud tilfreds med dit forløb hos os.
Derfor måler vi patienttilfredsheden på alle vores patienter.
Som de første fysioterapeuter i verden, måler FysioDanmark patienttilfredsheden systematisk. Vi anvender metoden Net Promotor Score, som baserer sig på dit svar på spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til en ven eller kollega?”.
På baggrund af de input vi får i den forbindelse, forbedrer vi løbende vores ydelser og processer.

Let parkering
Der er handicapvenlig parkering lige foran døren.

Gode handicapforhold
Der er handicapvenlig adgang uden trapper.
Træningscenteret er indrettet så kørestolsbrugere og gangbesværede har let adgang.

Privatlivspolitik
I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at FysioDanmark Ringsted noterer og behandler oplysninger om dig. Du kan læse FysioDanmarks politik for håndtering af persondata her https://fysiodanmark.dk/privatlivspolitik/ 

Du har aktindsigt
Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.
Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem. Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.

Hvis der skulle ske en utilsigtet hændelse
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.
En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: "Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet".
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.
Her kan du hente folderen fra Styrelsen for patientsikkerhed "Hjælp os med at blive endnu bedre" 
Du kan læse mere om utilsigtede hændelser og rapportere en utilsigtet hændelse her.

Patienterstatningen
Patienterstatningen (PEBL) behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx. et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.
Du kan læse mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Klage over sundhedsfaglig behandling
Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling.
Du kan læse mere om patientklager på Styrelsen for patientklagers hjemmeside
Du kan indsende klage over sundhedsfaglig behandling her