Vederlagsfri Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at forbedre eller vedligeholde dit fysiske funktionsniveau.

Forudsætningerne for at få vederlagsfri fysioterapi er, at du har en gyldig vederlagsfri lægehenvisning og at du opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen.
Er du i tvivl om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan spørg din fysioterapeut eller kontakte os på 57 60 01 08.

Om vederlagsfri fysioterapi hos FysioDanmark Ringsted

 • Vi har mange års erfaring og stor ekspertise i at behandle og træne patienter med varige progressive sygdomme, fysiske handicaps og funktionsnedsættelse.
 • Vi arbejder ud fra den nyeste forskning, kliniske retningslinjer og lægger stor vægt på tryg, målrettet og effektiv behandling.
 • Vi arbejder løbende på at forbedre og kvalitetssikre vores tilbud til vederlagsfrie patienter.
 • Vi har handicapvenlige lokaler med kørestolsadgang.
 • Vores træningscenter har brugervenligt træningsudstyr, også velegnet til kørestolsbrugere.

Praktik information

 • Der er handicapvenlig parkering lige foran klinikken.
 • Fysioterapeutisk træning og behandling er gratis for dig, da regionen dækker udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.
 • Du skal have en gyldig vederlagsfri lægehenvisning, der skal fornyes hvert år.
 • Du skal melde afbud til en individuel konsultation senest kl. 09.00 samme dag. Ved udeblivelse eller for sent afbud til en individuel konsultation, er vi berettiget til at tage et udeblivvelsesgebyr. Du kan se gældende takst her Priser
 • Når du ankommer til FysioDanmark Ringsted skal du altid registrere dit fremmøde ved at scanne dit sundhedskort ved velkomstterminalen i receptionen eller i træningscenteret.
 • Du skal regelmæssigt have en aftale med din fysioterapeut. Herved sikrer vi, at der er en løbende progression i træningen og at dit træningsprogram hele tiden er optimalt.

Begrænsninger i den vederlagsfrie fysioterapi

Overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi fastsætter en overordnet ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi.
De fysioterapiklinikker der arbejder under sygesikringsoverenskomsten, tildeles en behandlingskapacitet ud fra regionens praksisplan for fysioterapi.
Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har i de seneste år været stigende, primært på grund af stigning af antallet af patienter i den vederlagsfrie ordning på landsplan.
For at sikre at vi overholder vores tilddelte behandlingskapacitet, kan vi desværre ikke starte behandling af flere vederlagsfrie patienter, end vi har i øjeblikket. Det har den konsekvens, at der opstår ventetid på vederlagsfri behandling.
Vi har oprettet en venteliste, som du kan blive skrevet op på ved henvendelse til klinikken.
Da der ikke er ret stort frafald af vederlagsfrie patienter, er ventetiden desværre meget lang. Vi har i øjeblikket en ventetid på ca. 1 år.
Vi havde meget gerne set, at rammen var større og gav mulighed for at modtage alle patienter med lægehenvisning, men politikerne har ikke ønsket en større ramme.
Sundhedsministeren har den 5. november 2020 svaret således om vederlagsfri fysioterapi:

”Vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning er en patientrettighed i sundhedslovens forstand, og patienter med et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi skal have adgang til behandling.
Kommunerne er forpligtet til at yde vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Hvis det ikke er muligt at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut, må kommunen sikre, at den vederlagsfri fysioterapi kan modtages et andet sted.” (kilde. fysio.dk)

Hvad kan du gøre hvis du er på venteliste vederlagsfri fysioterapi

 • Rette henvendelse til kommunen som, ifølge Danske Fysioterapeuter, er forpligtet til at yde vederlagsfri fysioterapi.
 • Du kan vælge selv at betale for behandlingen, indtil vi kan tilbyde dig vederlagsfri fysioterapi. Du kan se priserne her Priser
 • Der er behov for synliggørelse af problematikken, så der fra politisk side, bliver prioriteret en større økonomisk ramme til den vederlagsfrie fysioterapi. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din patientforening og forelægger problematikken og er aktiv i den offentlige debat.