Muskuloskeletal Fysioterapi

Muskuloskeletal Fysioterapi er et speciale i fysioterapi, som omhandler diagnostik, forebyggelse, behandling og genoptræning af lidelser i ryg og bevægeapparat.

Kerneområdet i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kerneområdet i Muskuloskeletal Fysioterapi er kroppens biomekaniske forhold - dvs. forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævs funktioner samt disses indbyrdes påvirkninger - relateret til muskuloskeletale lidelser.
Muskuloskeletal Fysioterapi er synonymt med Manuel Terapi, som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Hvad er en Muskuloskeletal Fysioterapeut?

En muskuloskeletal fysioterapeut er en fysioterapeut, som har gennemgået en efteruddannelse i undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i “bevægeapparatet”. Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Også undersøgelse, diagnostik og behandling af led, muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter. Derudover lærer en muskuloskeletal fysioterapeut om forskellige smertemekanismer som akutte smerter, langvarige smerter og smerter, som stammer fra selve nervesystemet.

Uddannelsen er anerkendt af foreningen Danske Fysioterapeuter, og er ligeledes internationalt anerkendt. Uddannelsen består af en kursusrække, som strækker sig over flere år. Hertil kommer mindst 100 timers praktik hos en færdiguddannet muskuloskeletal fysioterapeut og et omfattende litteraturstudie. Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Hvad kan en muskuloskeletal fysioterapeut gøre for mig?

Har du akutte ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut finde frem til, hvilket område problemet sidder i. Han/hun kan behandle leddet og løsne det med bestemte håndgreb. Ligeledes kan de omkringliggende muskler behandles, og du får en grundig instruktion i øvelser, du selv kan gøre. Dels for hurtigere at blive rask og dels for at forebygge at problemet kommer igen.

Har du langvarige ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge hvordan din ryg, led, muskler og nerver fungerer i sammenhæng med den måde, du håndterer smerte på. Ud fra dette lægges en plan, som kan bestå i behandling af ryggens led med bestemte håndgreb, anvisning af øvelser og planlægning af et længerevarende genoptræningsforløb.

Har du skulder- eller armsmerter, f. eks. tennisalbue, kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge din arm og din nakke. Ud fra undersøgelsen diagnosticeres, om generne stammer fra nakken eller om skaden eller overbelastningen sidder i armen. Behandlingen rettes mod nakken eller armen med bestemte håndgreb, som sigter på at forbedrer leddenes og musklernes funktion. Du får en grundig information om øvelser, som hjælper til at gøre dig hurtigere rask og undgå tilbagefald.

Har du hofte-, knæ eller fodsmerter, kan den muskuloskeletale fysioterapeut ligeledes undersøge og diagnosticere om fejlfunktionen sidder i eller omkring leddet. Og om der er tale om smerter, som stammer fra ryggen. Behandlingen rettes mod leddet og dets omgivelser og kan bestå i bestemte håndgreb, som normaliserer funktionen i leddet og musklerne omkring. Også her vil behandlingen følges op med instruktion i øvelser, som fremmer funktionen og forebygger tilbagefald.

Evidens

Der er stigende mængder af evidens for diagnostiske og terapeutiske metoder anvendt i manuel/muskuloskeletal fysioterapi. Evidensen dækker særligt det spinale område med fokus på nakke og lænderyg. Der er bl.a. stærk evidens for god effekt af manuelle teknikker (mobilisering/manipulation) og specifikke øvelser (stabilitetstræning) til akut, subakut og længerevarende nakkebesvær på kort og lang sigt.

Hos FysioDanmark Ringsted er alle fysioterapeuterne specialiseret inden for muskuloskeletal fysioterapi

Per Akselbo og Mary-Ann Akselbo var blandt de første i landet til at efteruddanne sig inden for muskuloskeletal fysioterapi, længe før der var eksamener og akademiske titler.
Amdi Thorup Jensen er muskuloskeletal fysioterapeut, DipMPT og certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi
Anne Gøtzsche har eksamen muskuloskeletal fysioterapi, ExamMPT